Ergonomiczne krzesło zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

admin
0 Komentarzy
17-07-2019

         


      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – krzesło biurowe, podobnie jak biurko (stół), uchwyt na dokumenty i podnóżek, jest zaliczane do wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. § 4. tego rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Stanowiska pracy jak i sposób umieszczenia elementów wyposażenia nie może obciążać układu mięśniowo-szkieletowego.          Przy planowaniu powierzchni biurowych istotną sprawą jest odpowiedni dobór foteli i krzeseł. Producenci krzeseł i foteli biurowych kierują większą uwagę ku dostosowaniu miejsc pracy do indywidualnych cech psychofizycznych pracownika, czyli wedle zasadom ergonomii. Krzesła, które będą wysoce ergonomiczne podnoszą samopoczucie pracownika, które wpływając na jego zdrowie, co przekłada się na jego efektywność. Dlatego tak ważne jest by fotel, na którym pracownicy spędzają wiele godzin był prawidłowo zaprojektowany.Zgodnie  z Rozporządzeniem fotel powinien posiadać;

-wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów 

-regulację wysokości oparcia wraz z regulacją pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu;

-regulację wysokości siedziska w zakresie 40-50 cm, licząc od podłogi;

-wyprofilowane siedzisko  i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego ;

-możliwość obrotu 360° ;

- podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska;

-stabilność, dzięki co najmniej pięciopodporowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne; Wysokość stołu/biurka oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby mogła zapewnić:  

- odpowiednia przestrzeń na nogi;

-naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury oraz myszki  z zachowaniem kąta prostego między ramieniem i przedramieniem. 


Bardzo ważne by regulacje można było wykonywać w pozycji siedzącej, dlatego mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny muszą być łatwo dostępne i bardzo proste w obsłudze. 


Prawo do podnóżka 

Minister w  załączniku do rozporządzenia zwraca uwagę na konieczność płaskiego, ustawienia stóp na podłodze w czasie wykonywania pracy na stanowisku mającym  monitor ekranowy. Jeśli wysokość krzesła uniemożliwia takie położenie, pracodawca musi wyposażyć miejsce pracy w podnóżek. Prawo do podpórki na stopy przysługuje pracownikowi nawet wtedy, gdy warunek spoczynkowego ustawienia stóp jest spełniony – wystarczy, że zgłosi takie życzenie. Kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ , a jego wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika. Jego powierzchnia nie może być śliska, a sam podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.

Kategorie